Statybos įstatymą Prezidentė kviečia tobulinti visas už teisėkūrą atsakingas institucijas 

 
 
  
Grąžinusi Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sudarė darbo grupę šiam įstatymui tobulinti. Darbo grupėje Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkė Laura Nalivaikienė, teisingumo viceministras Gytis Andrulionis, Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė ir Respublikos Prezidentės patarėja Edita Kriščiūnienė. Pasirašiusi dekretą dėl darbo grupės Statybos įstatymui tobulinti sudarymo, Prezidentė pabrėžė būtinybę bendromis visų už teisėkūrą atsakingų institucijų jėgomis ieškoti geriausio sprendimo, užtikrinančio skaidresnį, greitesnį ir kokybiškesnį teisėkūros procesą. „Įstatymų kokybė - bendras visų teisėkūros subjektų reikalas. Su Aplinkos ir Teisingumo ministerijų specialistų pagalba pateiksime siūlymus Statybos įstatymo tobulinimui iki Seimo rudens sesijos pradžios", - pabrėžė Prezidentė.
Šalies vadovė patikino visomis įmanomomis priemonėmis sieksianti glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo su Seimu, kad priimami teisės aktai būtų kokybiški ir efektyvūs. Prezidentė turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti priimtus
įstatymus, todėl ir ateityje ketina aktyviai dalyvauti teisėkūros procese - bendradarbiauti su 
visomis suinteresuotomis valdžios institucijomis. 

Prezidento spaudos tarnyba


Pasirašiusi dekretą dėl darbo grupės Statybos įstatymui tobulinti sudarymo, Prezidentė pabrėžė būtinybę bendromis visų už teisėkūrą atsakingų institucijų jėgomis ieškoti geriausio sprendimo, užtikrinančio skaidresnį, greitesnį ir kokybiškesnį teisėkūros procesą.„Įstatymų kokybė - bendras visų teisėkūros subjektų reikalas. Su Aplinkos ir Teisingumo ministerijų specialistų pagalba pateiksime siūlymus Statybos įstatymo tobulinimui iki Seimo rudens sesijos pradžios", - pabrėžė Prezidentė.
Šalies vadovė patikino visomis įmanomomis priemonėmis sieksianti glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo su Seimu, kad priimami teisės aktai būtų kokybiški ir efektyvūs.Prezidentė turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti priimtus
įstatymus, todėl ir ateityje ketina aktyviai dalyvauti teisėkūros procese - bendradarbiauti su
visomis suinteresuotomis valdžios institucijomis.

Prezidento spaudos tarnyba