SILIKATINIAI BLOKELIAI - tradicinė medžiaga patogesne forma

 

 

Silikatinės plytos ir blokeliai - tai kalkių, smėlio ir vandens mišinys. Supresuotas pusfabrikatis, termiškai apdorotas, sukietėja ir virsta kietu cementiniu akmeniu. Priimant sprendimą iš ko statyti turėtume įvertinti du faktorius. Tai ekonominis, apsprendžiantis statybinius kaštus, ir eksploatacinius - nurodantis koks name bus mikroklimatas, saugumas komfortas. Ekonominį faktorių apima ne vien pagrindinės statybinės medžiagos kaina, bet kompleksinis atitvaros sprendimas. Šiuo atveju reikia įvertinti mūro ir tinko skiedinių išeigą, darbų atlikimo spartą, galimybę jungti tarpusavyje skirtingas medžiagas formuojant daugiasluoksnę sienos konstrukciją.

Šiuo požiūriu labai taupūs ir patogūs silikatiniai blokeliai "Siliblokas", kuriuos gamina UAB "Matuizų plytinė". Nauja vokiška blokelių gamybos technologinė įranga užtikrina matmenų tikslumą iki 1 mm. Įlaidos esančios blokelių galiniuose paviršiuose leidžia mūryti sieną vertikaliose siūlėse nenaudojant klijų, o tik suspaudžiant blokelius tarpusavyje - surakinant.

Horizontalioje plokštumoje naudojant specialius klijus blokelių sujungimo siūlė esti 2 ar 3 mm storio. Tikslūs blokelių matmenys užtikrina mažesnius statybos kaštus tinkuojant atitvarą. Pakanka 5 mm storio tinko sluoksnio.

 

BLOKELIŲ SAVYBĖS

Presuotos silikatinės plytos yra sunkios, jų tankis - 1800 kg/m3. Taigi buvo pradėtos gaminti tuščiavidurės plytos o, kad paspartėtų statybos darbai - ir tuščiaviduriai silikatiniai blokeliai. Šiuolaikiniai įrengimai užtikrina didelį blokelių matmenų tikslumą ir leidžia gaminti įvairių dydžių gaminius. Blokelių tankis, priklausomai nuo tuštuminių kiaurymių, svyruoja nuo 1250 iki 1400 kg/m3. Blokelių stipris gniuždant siekia 7,5-17,5 MPa.

Automatizuota presuojamos masės dozavimo ir padavimo sistema užtikrina presuojamų blokelių savybių stabilumą, o kartu ir aukštą produkto kokybę. Silikatinių blokelių privalumas - didelis stipris gniūždant, kuris siekia 7,5-17,5 MPa. "Silibloko" elementai mūryti tinka tiek mažaaukščių, tiek daugiaaukščių gyvenamųjų ir pramoninių pastatų laikančiosioms sienoms. 

Įrengiant perdangą pakanka perdangos plokštę kloti tiesiai ant mūro, kad ši remtusi tik 12 cm ilgio. Didelis silikatinių blokelių stipris gniuždant leidžia mažesniais kaštais spręsti mūro sienos šiltinimą bei tvirtinti didesnio svorio kabinamuosius elementus.

 

EKSPLOATACIJA

Vertinant eksploatacinius faktorius reikia atsižvelgti į tai, ar sumūryta siena sulaiko šilumą, ar laidi vandens garams, neišskiria kenksmingų medžiagų. Svarbu, ar medžiaga yra degi, koks jos atsparumas ugniai, ar slopina triukšmą, ar yra ilgaamžė. 

Naudojant silikatinius blokelius lauko sienoms mūryti reikalinga papildoma šiluminė izoliacija. Paskutiniai reikalavimai, keliami pastatų atitvaroms (STR 2.05.01/:1999), numato, kad sienos šiluminė varža R būtų didesnė už 3 m2K/W. 

Nors tuščiavidurių silikatinių blokelių "Siliblokas" projektinis šilumos laidumo koeficientas siekia 0,7-0,75 W/mK, norint užtikrinti statybos normų reikalavimus, atitvaras, sumūrytas iš blokelių, papildomai reikia šiltinti. Naudojant šiuos blokelius taikoma daugiasluoksnė sienos konstrukcija šiltinant ją mineraline vata arba putu polistirenu. 

Išorinis apsauginis (apdailos) slouksnis gali būti dvejopas: vienu atveju - dekoratyvinis tinkas, kitu - apdailos lakštai, dekoratyvinės apdailos plytos ar kt. medžiagos.

Taip pat svarbu, kad šis produktas gaminamas iš ekologiškai švarių medžiagų, kurios terminio apdirbimo metu sudaro dirbtinį cementinį akmenį. Yra žinoma, kad visose statybinėse medžiagose yra nedidelis radioaktyvių medžiagų kiekis.

Silikatiniai dirbiniai kartu su akytu betonu, medžiu ir gipsu priskiriami žemo lygio aktyvumo klasei. Jų savitasis aktyvumas siekia mažiau kaip 54 Bq/kg, o keramzitas bei keraminės plytelės skleidžia 153-370 Bq/kg.

 

ATSPARUMAS

Nuo 2004 metų įsigaliojo lietuvos standartas LST EM 12354-1 (ore sklindančio garso izoliavimas tarp patalpų), kuris įvertina svertinį garso sumažėjimo koeficientą decibelais. 

Analogiškų statybinių medžiagų garso sumažėjimo (izoliavimo) koeficientus yra nustačiusios Vakarų šalys. Vienas pagrindinių šio dydžio rodiklių yra sienos 1 m2 masė kilogramais. šiuo požiūriu silikatiniai dirbiniai gerai izoliuoja ore sklindantį garsą ir yra nepamainoma pigi medžiaga slopinant garsą atitvarose tarp butų, laiptų aikštelių bei įrengiant vidines pertvaras viešose įstaigose, kur būna padidinto triukšmo šaltiniai. 

Nuo 2004 m. įsigaliojo statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai) numato statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisrinio pavojingumo klasę bei gaisro apkrovos kategorijas, iš to išplaukiantį statinių elementų atsparumą ugniai. 

Lietuvoje statybinių medžiagų atsparumas ugniai nenustatomas. Todėl įvertinant silikatinių blokelių atsparumą ugniai galėtume remtis užsienyje atliktų bandymų rezultatais. Atitvarų, sumūrytų iš 120 mm storio "Silibloko" elementų, atsparumas ugniai galėtų būti ne mažesnis kaip REI30 (laikančiajai konstrukcijai) ir EI120 (pertvaroms), kur skaičius rodo atsparumo ugniai trukmę minutėmis.

Analogiškai 180 mm blokelis galėtų tenkinti REI80 ir EI180, o 240 mm REI240 ir EI240 t.y. nesuirti net po 4 valandų kontakto su ugnimi.

Silikatiniai blokeliai atsparūs ugniai ir tinka naudoti visose gaisro apkrovos kategorijų statiniuose. 

Medžiagos ilgaamžiškumą apsprendžia jos atsparumas šaldant. Bandymai parodė, kad "Silibloko" blokeliai nesuirdami atlaiko 35 šaldymo ir atšildymo ciklus. Kadangi medžiaga atspari šalčiui, iš jos galima statyti pramoninius ir ūkinius pastatus, dengtus iš lauko pusės tinku ar be jo.